سخنی با والدین

سخنی با والدین

بدون شک دنیای 2020 که در آن کودکانمان جوانانی برومند گشته اند رایانه و تکنولو}ی ربات ها حرف اول را می زند. 

بازی امروز فرزندانمان از سوی باعث سرگرمی و ژر کردن اوقات فراغت آن ها در این سن و از سویی دیگر ذخیره آینده ای روشن برای فردا آن هاست. آیا نمی توتن در دل بازیهای کودکانه فرزندانمان علومی رابه آن ها بیاموزیم که ناگزیر روزی به آن محتاج خواهند شد؟

مطمئنا نگاه سطحی و لحظه ای امروز ما به رفتار کودکانمان نمی تواند ژاسخ مناسبی به سوالات و دغدغه های نوجوانی آن ها باشد.


 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید